Téměř přesně po roce jsme opět uspěli ve výběrovém řízení společnosti Casta a.s. na dodavatele sadových úprav v okolí nové prodejny LIDL a to tentokrát v Hornoměcholupské ulici na území MČ Praha 10.