Od 01.12.2019 naše společnost zajišťuje údržbu zeleně a veřejných ploch v BB Centru. Vzhledem k povaze zakázky jsme se rozhodli k údržbě využívat v maximální možné míře akumulátorový program a výhledově veškeré naše technické vybavení elektrifikovat.