Shodně jako v roce 2018 budeme i v roce letošním zajišťovat pro MČ Praha 20 výsadbu letniček a řezy živých plotů.